Aura
Ochrona Środowiska

Adres:

Sławkowska 17
31-016 Kraków

Kontakt:

Tel. (0-12) 422-63-76, 42
Fax (0-12) 421-05-02
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail redakcja@aura.krakow.pl
Strona WWW www.aura.krakow.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

AURA to miesięcznik o zasięgu ogólnokrajowym, czytany przez profesjonalistów zajmujących się ochroną środowiska w administracji, przemyśle i biurach projektowych, nauczycieli, młodzież szkolną i akademicką oraz wszystkich, którzy interesują się problemami środowiska i jakości życia. Zawiera następujące wkładki: "Dodatek ekologiczny dla szkół'' "Zioła a zdrowie''.

Atuty ekologiczne:

AURA - miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

Branże:

książki / wydawnictwa
media / prasa

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
03:47 07-02-2023r.