EKO-NOM
Biuro Dokumentacji Środowiskowej

Adres:

adres korespond. ul. Chmieleniec 41/44
30-348 Kraków

Kontakt:

Tel.
Fax
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail eko_nom@poczta.fm
Strona WWW

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Opracowania i dokumentacje związane z ochroną środowiska: Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, ekofizjografie, prognozy środowiskowe dla Planów Zagospodarowania Przestrzennego, operaty wodnoprawne, przeglądy ekologiczne, inwentaryzacje zieleni itp. Wykonywanie pomiarów hałasu, analiza jakości wód powierzchniwych i gleb.

Atuty ekologiczne:

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnego i przyjaznego środowisku planowania przestrzeni .

Branże:

powietrze i hałas
budownictwo
usługi

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
17:40 27-02-2024r.