Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"

Adres:

Sławkowska 17/30
31-016 Kraków

Kontakt:

Tel. (012) 429 17 93
Fax (012) 429 17 93
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail biuro@pnec.org.pl
Strona WWW www.pnec.org.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Statutowym celem Polskiej Sieci "Energie Cités" (PNEC) jest promowanie racjonalnego, bardziej efektywnego wykorzystania energii oraz odnawialnych źródeł energii. Działania podejmowane przez Sieć koncentrują się na: wymianie informacji i doświadczeń; powszechnym lobbyingu oraz wspieraniu lokalnej polityki na rzecz efektywnego wykorzystania energii

Atuty ekologiczne:

edukacja w zakresie efektywnego wykorzystania energii (metody zintegrowanego planowania energetycznego, zarządzanie od strony popytu, nowoczesne technologie, itd.); wymiana doświadczeń w zakresie projektów dotyczących efektywnego wykorzystania energii; informacje o grantach na inwestycje, zmierzające do redukcji zużycia energii i poprawy środowiska naturalnego;

Branże:

organizacje pozarządowe / ochrona przyrody
energia / inne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
16:51 26-09-2022r.