Krakowska Izba Turystyki

Adres:

Bracka 15
31-005 Kraków

Kontakt:

Tel. (012) 429-44-50
Fax (012) 423-14-18
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail izba@kit.krakow.pl
Strona WWW www.kit.krakow.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Krakowska Izba Turystyki jako organizacja samorządu gospodarczego utworzona została w kwietniu 1992 roku i zrzesza na zasadach dobrowolności 114 podmiotów gospodarczych działających w zakresie obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce. Działalność Krakowskiej Izby Turystyki koncentruje się głównie na: - współdziałaniu z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim - stwarzaniu warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych - kształtowaniu wizerunku turystycznego regionu - promocji Krakowa i regionu przez udział w targach krajowych i zagranicznych - współpracy a podobnymi organizacjami z innych regionów kraju - opiniowaniu projektów aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej - rozstrzygania sporów członków K.I.T. w drodze postępowania pojednawczego - współpracy z mediami w celu właściwego kreowania wizerunku turystyki

Branże:

turystyka / inne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
10:58 15-04-2024r.