Zielona Inicjatywa Gospodarcza

Adres:

Sławkowska 12 oficyna II p.
31-014 Kraków

Kontakt:

Tel. (12) 422 22 64
Fax
Telefon komórkowy 603 363 721
Infolinia
E-mail zb@eco.pl
Strona WWW zig.eco.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Projekt „Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej w sektorze małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie” ma charakter kompleksowy i obejmuje kilka etapów, których najważniejszym rezultatem ma być zwiększenie efektywności ekologicznej małych i mikroprzedsiębiorstw z terenu Krakowa.
W tym celu zostanie zawiązane PARTNERSTWO międzysektorowe obejmujące ponad 40 podmiotów, w tym:
1) Firmy działające w branży ekologicznej, np:
* sklepy i bary z żywnością ekologiczną
* firmy sprzedające produkty przyjazne środowisku (np. panele słoneczne)
* firmy oferujące usługi przyjazne dla środowiska (np. naprawa i wypożyczanie rowerów)
2) Organizacje pozarządowe
3) Instytucje publiczne
4) Placówki szkoleniowo-doradcze i naukowo-badawcze
Stworzą one grupę założycielską partnerstwa. Partnerstwo będzie miało charakter otwarty, tzn. chętni będą mogli podpisać deklarację uczestnictwa i wziąć udział w projekcie.
Narzędziem bieżącej komunikacji partnerstwa będzie lista dyskusyjna.
Projekt ma następujące etapy:
1. monitoring prasy i informatorów gospodarczych w celu uzyskania informacji nt. standardów ekologicznych, zaopatrzenia i dystrybucji oraz promocji
2. przeprowadzenie wywiadów z około 100 przedstawicielami małych i mikroprzedsiebiorstw branży ekologicznej w Krakowie, co pozwoli na późniejsze opracowanie strategii współpracy podmiotów gospodarczych z organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi
3. indywidualne konsultacje dla firm-członków partnerstwa w zakresie realizacji standardów ekologicznych, zaopatrzenia i dystrybucji oraz promocji
4. spotkania grup seminaryjnych członków partnerstwa, podejmujących problemy w zakresie ww. bloków tematycznych
5. międzynarodowa konferencja, której celem będzie upowszechnienie informacji o partnerstwie, prezentacja wyników pracy w tematycznych grupach seminaryjnych, omówienie strategii i rekomendacji dla branży oraz przedstawienie najlepszych praktyk współpracy międzysektorowej w Polsce i za granicą, mających na celu ekorozwój na poziomie lokalnym.
W wyniku badania mediów i rynku, badań sektora, konsultacji, spotkań grup seminaryjnych i konferencji powstaną: 3 raporty odpowiadające modułom tematycznym, które posłużą do opracowania optymalnej strategii współpracy; publikacja podsumowująca projekt i opisująca partnerstwo oraz pokonferencyjna publikacja o najlepszych praktykach w branży – głównie w oparciu o przykłady zagraniczne. Wydawnictwa te będą rozpowszechnione wśród partnerów projektu oraz mediów. Dostępne będą też ich wersje elektroniczne.
W ramach projektu planowana jest także jego promocja partnerów i partnerstwa za pomocą strony internetowej, comiesięcznego newslettera, ulotek, toreb ekologicznych, opasek dla rowerzystów, stojaków z „wizytówkami” partnerów, ogłoszeń w mediach, udziału w krakowskich targach i festiwalach.
Projekt trwać będzie 17 miesięcy, w trakcie których umocni się współpraca między jego podmiotami, podniesione zostaną standardy ekologiczne ich działalności a także wzrośnie ich wiedza na temat dobrych praktyk stosowanych w innych krajach. Udział w projekcie oraz wszelkie jego produkty będą bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Branże:

organizacje pozarządowe / inne
organizacje pozarządowe / prawa konsumentów
inne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
17:13 26-09-2022r.