Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych

Adres:

Mrozowa 9a
31-752 Kraków

Kontakt:

Tel. 012 684 01 70; 012 684 21 57
Fax 012 643 22 99
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail biuro@zuop.com.pl
Strona WWW www.zuop.com.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Usuwamy i unieszkodliwiamy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Odpady odbierane przez nasz zakład w zależności od rodzaju i właściwości unieszkodliwiamy termicznie lub poddajemy innym procesom w celu dalszego gospodarczego wykorzystania. Po odbiorze odpadów przejmujemy odpowiedzialność za dalsze postępowanie z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Posiadamy decyzje zezwalające na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami. Posiadamy własne środki transportu oraz zezwolenie na przewozy materiałów niebezpiecznych ADR.

Branże:

odpady / niebezpieczne
odpady / inne
odpady / elektroniczne

Dokument wydrukowany z serwisu krakow.targi.eco.pl
18:07 26-09-2022r.