Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj.
kraków targi eco pl

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
kierunek:inżynieria środowiska

 • Adres
 • al. Mickiewicza 30, pawilon C-4, I p., pok. 105 
 • 30-095 Kraków 
 •  
 • Kontakt
 • (012) 634-56-68, 617 
 • (012) 633-17-91 
 •  
 •  
 • wggiis@uci.agh.edu.pl 
 • www.agh.edu.pl 
 •  
 • Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik)
 • Inżynieria środowiska jest dziedziną wiedzy stosowanej, która na bazie dyscyplin technicznych, przyrodniczych, prawnych i ekonomicznych tworzy podstawy prognozowania, oceny i zapobiegania oraz naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Specjalista w zakresie inżynierii środowiska jest przygotowany do doboru lub opracowania metodyki obserwacji stanu poszczególnych elementów środowiska, interpretacji materiału obserwacyjnego oraz wskazania lub zaplanowania sposobów naprawy zaistniałych skutków. Potrafi także oceniać zagrożenia środowiskowe, prognozować ekologiczne następstwa realizacji inwestycji i wdrażać działania minimalizujące te następstwa. Specjalność: Ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu Specjalność ta przygotowuje do rozwiązania zadań w procesie planowania gospodarczego i związana jest także z administracyjnym nadzorem stanu środowiska. Ważnym elementem specjalności jest monitoring środowiska - system pozyskiwania, przetwarzania, interpretacji i obrazowania elementów stanu środowiska przyrodniczego. Specjalność: Ochrona środowiska w przemyśle W ramach tej specjalności prowadzone są studia przygotowujące do prognozowania, oceny i ograniczenia skutków wpływu działalności gospodarczo-przemysłowej na środowisko. Podstawowym zadaniem ksztatcenia w tej specjalności jest projektowanie i nadzór nad technicznym i biologicznym odtwarzaniem elementów składowych środowiska przyrodniczego zdegradowanych na skutek działania człowieka. Biorąc pod uwagę zapotrzebowania przemysłu i wielu instytucji, liczymy się z możliwością uruchomienia w ramach kierunku Inżynieria Środowiska innych specjalności. Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Specjalność ta przygotowuje głównie do pracy związanej z zarządzaniem całością środowiska przyrodniczego na danym obszarze i poszczególnymi jego komponentami pod kątem planowego i racjonalnego z nich korzystania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, odpowiedniego sterowania zachodzącymi w nich zmianami oraz dotrzymywania określonych standardów jakości. W programie studiów duży nacisk położony jest na metody prognozowania i modelowania stanu środowiska oraz na zarządzanie danymi środowiskowymi. Specjalność: systemy i techniki ochrony środowiska W ramach tej specjalności prowadzone są kompleksowe studia przygotowujące do wdrażania i eksploatacji różnych metod i systemów ograniczających ujemne oddziaływanie człowieka na środowisko, jak również pozwalających na przywrócenie różnym przekształconym elementom lub obszarom środowiska ich pierwotnej funkcji lub poprawę ich stanu. Szczególny nacisk położony jest tutaj na stosowanie najlepszych dostępnych technik służących w sposób bezpośredni lub pośredni ochronie środowiska. Specjalność: Monitoring środowiska Na specjalności tej kształci się specjalistów w zakresie projektowania, organizacji i eksploatacji systemów monitoringu środowiska oraz ilości zanieczyszczeń wytwarzanych i wprowadzanych do środowiska, jak również gromadzenia, przesyłania, udostępniania i wykorzystania danych monitoringowych. W ramach studiów szczególną uwagę zwraca się na metody pozyskiwania informacji o środowisku oraz metody ich wizualizacji, w tym prezentacji przestrzennego zróżnicowania obserwowanych parametrów. 
 •  
 • Atuty ekologiczne
 •  
 •  
 • Wolne miejsca pracy, wolne moce przerobowe, posiadane nadwyżki towaru.
 •  
 •  
 • Branże
 • edukacja / uczelnie wyższe
   
 •  
 • Data rejestracji instytucji: 01-12-2005r.
 • Wyślij link | Drukuj
 •  
 • Licznik wyświetleń tej podstrony: 3380


Dodaj komentarz Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Komentarze ogólne, nie dotyczące danej instytucji, lecz całości naszej inicjatywy, prosimy wpisywać w Księdze gości. Z pytaniami prosimy zwracać się bezpośrednio do danej instytucji. Wpisy będące zapytaniem do danej instytucji a nie komentarzem nie będą przekazywane lecz kasowanie.

Autor *
E-mail
WWW
Treść *
Wpisz poprawnie litery odczytane z obrazka.


Komentarze Komentarze

Komentarze

Brak komentarzy

webdesigner
linki   |   sponsorzy   |   partnerzy   |   kontakt